Arap Dili ve Edebiyatı

Genel Bilgi ve Programın Amacı
İnsan bilimi anlamına gelen antropoloji, insanın kökenini, bugününü, geleceğini ve canlılar dünyasındaki yerini, anatomik ve sosyal yapısını, evrimini ve çevresiyle olan ilişkilerini araştıran bir bilimdir. İnsanın ve insan topluluklarının geçmişte yaşadıkları araştırılarak elde edilen bilgi ile insanın kendisini ve yaşam koşullarını daha iyi yönlendirmesinin sağlanması amaçlanır.
Bölüm 3 alanda eğitim vermektedir:
1- Paleoantropoloji: Fosillere dayalı olarak insanın geçirmiş olduğu biyolojik evrimi inceler. Evrim çalışmalarının yanı sıra, eski toplumlara ait iskelet kalıntılarıyla bu toplumların demografik, patolojik, morfolojik, anatomik ve genetik yapısını ortaya koyar.
2- Fizik Antropoloji: İnsanı biyolojik bir varlık olarak ele alır. İnsanın fiziksel özelliklerini, genetik yapısını, büyümesini ve çevreye uyumunu inceler.
3- Sosyal Antropoloji: Kültürel bir varlık olan insanı, kültürün ve toplumun ortaya çıkışını, geçirdiği değişimleri, ilkel toplum kültürlerinden çağdaş toplum kültürlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede ele alır.
Aranan Kişisel Özellikler
Bu programda okumak isteyen öğrencilerin tarihe, coğrafyaya, sosyolojiye, psikolojiye ve biyolojiye ilgi duyması, insanı ve davranışlarını incelemeye meraklı, olayları gözlemleme ve gözlemlerinden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olması beklenir.
Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğretim süresi 4 yıldır. Öğrencilere temel biyoloji ve jeoloji dersleriyle birlikte Paleoantropoloji, Fizik Antropoloji ve Sosyal Antropoloji bilim dallarına ait dersler okutulmaktadır.
Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları
Mezunlara “Antropolog” unvanı verilir. Bu bölüm mezunlarının iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte Kültür Bakanlığı, Doğa Tarihi Müzeleri, Adli Tıp ve Nüfus Bilimleri Enstitüleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde görev alabilirler.

İstatistiki Bilgiler
Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne 2015 yılında toplam 6 üniversitede 512 kontenjan açılmıştır. 6 üniversiteden 6 tanesi devlet, 0 tanesi ise vakıf üniversitesidir. Bu üniversiteler 6 farklı şehirde bulunmaktadır. Vakıf üniversitesileri 0 Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne tam burs vermektedir.

Arap Dili ve Edebiyatı 2015 Taban Puanları

Şehir Üniversite Kontenjan Puan Açıklama
İstanbul İstanbul Üniversitesi 67 399.623
Ankara Ankara Üniversitesi 31 383.496
İstanbul İstanbul Üniversitesi 67 372.081 İÖ
Konya Selçuk Üniversitesi 57 356.450
Konya Selçuk Üniversitesi 57 335.904 İÖ
Erzurum Atatürk Üniversitesi 62 335.578
Kilis Kilis 7 Aralık Üniversitesi 47 321.291
Erzurum Atatürk Üniversitesi 62 319.084 İÖ
Diyarbakır Dicle Üniversitesi 62 316.934
GERİ