Sana ulaşalım


2016 tercih döneminde üniversitelerin sana ulaşıp bilgi vermelerini istiyorsan

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Genel Bilgi ve Programın Amacı
Kamu Yönetimi bölümünün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerin toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini artırmaya, yönetim süreçlerini ve siyasal olayları derinlemesine kavramalarını sağlamaya ve analiz yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktadır.
Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Halkın dilek ve şikayetlerini dinler. Vali ve kaymakam konumunda olan kamu yöneticileri ise, bulundukları il ve ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludur. Resmi ve özel kurumların yönetim birimlerinde çalışan mezunlar, kanun ve yönetmeliklerin en uygun şekilde işlemesini sağlar, bu konuda ilgili personeli denetler.
Bölüm 4 ana bilim dalından oluşmaktadır:
1 - Siyaset ve Sosyal Bilimler
2 - Yönetim Bilimleri
3 - Hukuk Bilimleri
4 - Kentleşme ve Çevre Sorunları
Aranan Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenler düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihle ilgili alanlarda yetişmiş kişiler olmalıdırlar.
Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğretim süresi 4 yıldır. Yönetim ve Örgüt, Yönetim Bilimi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, İstatistik, Sosyal Psikoloji, Medya ve Kamuoyu, Siyaset Psikolojisi, İktisat, Makro Ekonomik Analiz, İktisadi Sistemler, Kalkınma ve Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İşletme, Yerel Yönetimler gibi dersler okutulmaktadır.
Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları
Mezunlara “Müfettiş”,“Kaymakam”,“Üst Kademe Yöneticisi” gibi unvanlar verilir. Mezunlar; kaymakam, idari hakim, bakanlıklarda uzman; KİT’ lerde,yatırımcı kuruluşlarda ve belediyelerde yönetici; teftiş kurullarında uzman ve müfettiş; Danıştay, Sayıştay ve Bölge İdari Mahkemeleri’nde idari personel ve yönetici; Dışişleri Bakanlığı’nda, mesleki memur ve idari memur; Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DİE gibi kuruluşlarda müfettiş; kamu bankalarıyla özel bankalarda müfettiş ve uzman; özel kuruluşlarda ve çok uluslu şirketlerde yönetici olarak çalışabilmektedirler. Bölümden mezun olanların sayısı çok fazla olduğu için yabancı dil bilmek ve yüksek lisans derecesine sahip olmak avantaj sağlamaktadır.

İstatistiki Bilgiler
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi bölümüne 2015 yılında toplam 60 üniversitede 6080 kontenjan açılmıştır. 60 üniversiteden 42 tanesi devlet, 18 tanesi ise vakıf üniversitesidir. Bu üniversiteler 39 farklı şehirde bulunmaktadır. Vakıf üniversitesileri 18 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi bölümüne tam burs vermektedir.

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi 2015 Taban Puanları

Şehir Üniversite Kontenjan Puan Açıklama
Ankara İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 20 423.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi 100 414.000 {"1":"İngilizce"}
Ankara Ankara Üniversitesi 50 401.000
Ankara Hacettepe Üniversitesi 75 392.000 {"1":"İngilizce"}
İstanbul Kadir Has Üniversitesi 4 389.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
İstanbul Süleyman Şah Üniversitesi 6 382.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 45 377.000 {"1":"İngilizce"}
Ankara Atılım Üniversitesi 4 374.000 {"1":"Tam Burslu"}
İstanbul İstanbul Üniversitesi 120 372.000
İstanbul Fatih Üniversitesi 3 371.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
İstanbul Fatih Üniversitesi 4 365.000 {"1":"Tam Burslu"}
İzmir İzmir Üniversitesi 6 361.000 {"1":"Tam Burslu"}
İzmir Gediz Üniversitesi 5 361.000 {"1":"Tam Burslu"}
İstanbul İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 5 355.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
İstanbul Beykent Üniversitesi 6 355.000 {"1":"Tam Burslu"}
İstanbul Türk-Alman Üniversitesi 28 352.000 {"1":"Almanca"}
Kocaeli Kocaeli Üniversitesi 100 343.000
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 5 341.000 {"1":"Tam Burslu"}
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 6 340.000 {"1":"Tam Burslu"}
Kayseri Erciyes Üniversitesi 50 340.000
İstanbul İstanbul Arel Üniversitesi 6 339.000 {"1":"Tam Burslu"}
İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 40 339.000
Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 339.000
İstanbul Gedik Üniversitesi 4 336.000 {"1":"Tam Burslu"}
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 65 333.000
Gaziantep Zirve Üniversitesi 6 332.000 {"1":"Tam Burslu"}
Sakarya Sakarya Üniversitesi 70 327.000
İstanbul İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 20 321.000 {"1":"İngilizce","2":"%75 Burslu"}
Konya Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 60 320.000
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 5 317.000 {"1":"%75 Burslu"}
Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 316.000 {"1":"İö"}
Ankara İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 100 316.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
Kocaeli Kocaeli Üniversitesi 100 313.000 {"1":"İö"}
Denizli Pamukkale Üniversitesi 120 311.000
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 50 308.000
Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi 90 304.000
Sakarya Sakarya Üniversitesi 70 302.000 {"1":"İö"}
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 110 296.000
Malatya İnönü Üniversitesi 90 296.000
Zonguldak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) 45 289.000
Ankara Atılım Üniversitesi 12 284.000 {"1":"%50 Burslu"}
Denizli Pamukkale Üniversitesi 120 283.000 {"1":"İö"}
Rize Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 50 282.000
Çankırı Çankırı Karatekin Üniversitesi 50 280.000
İzmir İzmir Üniversitesi 10 280.000 {"1":"%50 Burslu"}
Elazığ Fırat Üniversitesi 65 279.000
İzmir Gediz Üniversitesi 35 277.000 {"1":"%50 Burslu"}
Kastamonu Kastamonu Üniversitesi 75 276.000
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 110 275.000 {"1":"İö"}
Bartın Bartın Üniversitesi 65 272.000
Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi 90 271.000 {"1":"İö"}
Bilecik Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 120 271.000
Karabük Karabük Üniversitesi 80 270.000
Zonguldak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) 45 268.000 {"1":"İö"}
Çorum Hitit Üniversitesi 90 267.000
Osmaniye Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 40 266.000
Gümüşhane Gümüşhane Üniversitesi 50 266.000
Malatya İnönü Üniversitesi 90 265.000 {"1":"İö"}
Artvin Artvin Çoruh Üniversitesi 50 262.000
Elazığ Fırat Üniversitesi 65 259.000 {"1":"İö"}
Çankırı Çankırı Karatekin Üniversitesi 50 257.000 {"1":"İö"}
Kastamonu Kastamonu Üniversitesi 75 257.000 {"1":"İö"}
Muş Muş Alparslan Üniversitesi 80 255.000
Bartın Bartın Üniversitesi 65 254.000 {"1":"İö"}
Ağrı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 55 254.000
Karabük Karabük Üniversitesi 80 253.000 {"1":"İö"}
Çorum Hitit Üniversitesi 90 251.000 {"1":"İö"}
Gümüşhane Gümüşhane Üniversitesi 50 251.000 {"1":"İö"}
Bilecik Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 120 251.000 {"1":"İö"}
Kars Kafkas Üniversitesi 70 250.000
İstanbul Kadir Has Üniversitesi 20 250.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
Osmaniye Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 40 247.000 {"1":"İö"}
İstanbul Süleyman Şah Üniversitesi 54 246.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
İstanbul Beykent Üniversitesi 54 242.000 {"1":"%50 Burslu"}
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 54 242.000 {"1":"%75 Burslu"}
Kktc Girne Amerikan Üniversitesi 15 239.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
Kars Kafkas Üniversitesi 70 237.000 {"1":"İö"}
Ankara Atılım Üniversitesi 16 237.000 {"1":"%25 Burslu"}
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 40 229.000 {"1":"%50 Burslu"}
İzmir İzmir Üniversitesi 25 227.000 {"1":"%25 Burslu"}
İstanbul Kadir Has Üniversitesi 12 227.000 {"1":"İngilizce","2":"%25 Burslu"}
Ankara Atılım Üniversitesi 8 225.000 {"1":"Ücretli"}
İzmir Gediz Üniversitesi 10 225.000 {"1":"%25 Burslu"}
İstanbul İstanbul Arel Üniversitesi 45 224.000 {"1":"%50 Burslu"}
İstanbul Gedik Üniversitesi 36 220.000 {"1":"%50 Burslu"}
İstanbul İstanbul Arel Üniversitesi 10 213.000 {"1":"%25 Burslu"}
Gaziantep Zirve Üniversitesi 40 211.000 {"1":"%50 Burslu"}
İstanbul Fatih Üniversitesi 36 200.000 {"1":"%50 Burslu"}
Kktc Girne Amerikan Üniversitesi 10 0.000 {"1":"İngilizce","2":"%75 Burslu"}
İstanbul İstanbul Arel Üniversitesi 3 0.000 {"1":"Ücretli"}
İstanbul Fatih Üniversitesi 30 0.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
İstanbul Kadir Has Üniversitesi 4 0.000 {"1":"İngilizce","2":"Ücretli"}
Aksaray Aksaray Üniversitesi 75 0.000
İstanbul İstanbul Medipol Üniversitesi 6 0.000 {"1":"Tam Burslu"}
Kktc Girne Amerikan Üniversitesi 10 0.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
Balıkesir Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 100 0.000 {"1":"İö"}
Kktc Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 10 0.000 {"1":"İngilizce","2":"%75 Burslu"}
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 50 0.000 {"1":"İö"}
Balıkesir Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 100 0.000
Kktc Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 10 0.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
İstanbul Türk-Alman Üniversitesi 12 0.000 {"1":"Almanca"}
Kilis Kilis 7 Aralık Üniversitesi 40 0.000 {"1":"İö"}
İstanbul İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 25 0.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
Kktc Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 25 0.000 {"1":"İngilizce","2":"Ücretli"}
Kilis Kilis 7 Aralık Üniversitesi 40 0.000
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 1 0.000 {"1":"Kktc Uyruklu"}
Ankara Gazi Üniversitesi 160 0.000
Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 120 0.000 {"1":"İö"}
Ankara İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 30 0.000 {"1":"İngilizce","2":"Ücretli"}
İstanbul İstanbul Medipol Üniversitesi 20 0.000 {"1":"%25 Burslu"}
Kktc Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 15 0.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
Diyarbakır Dicle Üniversitesi 60 0.000
İzmir İzmir Üniversitesi 19 0.000 {"1":"Ücretli"}
Giresun Giresun Üniversitesi 50 0.000 {"1":"İö"}
Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 120 0.000
Giresun Giresun Üniversitesi 50 0.000
Batman Batman Üniversitesi 40 0.000
Malatya İnönü Üniversitesi 100 0.000 {"1":"Uzaktan Öğretim"}
Diyarbakır Dicle Üniversitesi 60 0.000 {"1":"İö"}
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 40 0.000
İstanbul İstanbul Üniversitesi 1 0.000 {"1":"Kktc Uyruklu"}
İstanbul İstanbul Medeniyet Üniversitesi 60 0.000
Zonguldak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Karaelmas) 1 0.000 {"1":"Kktc Uyruklu"}
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 40 0.000 {"1":"İö"}
Kktc Girne Amerikan Üniversitesi 15 0.000 {"1":"İngilizce","2":"Ücretli"}
Gaziantep Zirve Üniversitesi 14 0.000 {"1":"%25 Burslu"}
İstanbul İstanbul Medipol Üniversitesi 34 0.000 {"1":"%50 Burslu"}
Aksaray Aksaray Üniversitesi 75 0.000 {"1":"İö"}
GERİ