Sana ulaşalım


2016 tercih döneminde üniversitelerin sana ulaşıp bilgi vermelerini istiyorsan

Kamu Yönetimi

Genel Bilgi ve Programın Amacı
Kamu Yönetimi bölümünün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerin toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini artırmaya, yönetim süreçlerini ve siyasal olayları derinlemesine kavramalarını sağlamaya ve analiz yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktadır.
Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Halkın dilek ve şikayetlerini dinler. Vali ve kaymakam konumunda olan kamu yöneticileri ise, bulundukları il ve ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludur. Resmi ve özel kurumların yönetim birimlerinde çalışan mezunlar, kanun ve yönetmeliklerin en uygun şekilde işlemesini sağlar, bu konuda ilgili personeli denetler.
Bölüm 4 ana bilim dalından oluşmaktadır:
1 - Siyaset ve Sosyal Bilimler
2 - Yönetim Bilimleri
3 - Hukuk Bilimleri
4 - Kentleşme ve Çevre Sorunları
Aranan Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenler düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihle ilgili alanlarda yetişmiş kişiler olmalıdırlar.
Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğretim süresi 4 yıldır. Yönetim ve Örgüt, Yönetim Bilimi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, İstatistik, Sosyal Psikoloji, Medya ve Kamuoyu, Siyaset Psikolojisi, İktisat, Makro Ekonomik Analiz, İktisadi Sistemler, Kalkınma ve Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İşletme, Yerel Yönetimler gibi dersler okutulmaktadır.
Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları
Mezunlara “Müfettiş”,“Kaymakam”,“Üst Kademe Yöneticisi” gibi unvanlar verilir. Mezunlar; kaymakam, idari hakim, bakanlıklarda uzman; KİT’ lerde,yatırımcı kuruluşlarda ve belediyelerde yönetici; teftiş kurullarında uzman ve müfettiş; Danıştay, Sayıştay ve Bölge İdari Mahkemeleri’nde idari personel ve yönetici; Dışişleri Bakanlığı’nda, mesleki memur ve idari memur; Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DİE gibi kuruluşlarda müfettiş; kamu bankalarıyla özel bankalarda müfettiş ve uzman; özel kuruluşlarda ve çok uluslu şirketlerde yönetici olarak çalışabilmektedirler. Bölümden mezun olanların sayısı çok fazla olduğu için yabancı dil bilmek ve yüksek lisans derecesine sahip olmak avantaj sağlamaktadır.

İstatistiki Bilgiler
Kamu Yönetimi bölümüne 2015 yılında toplam 39 üniversitede 5730 kontenjan açılmıştır. 39 üniversiteden 35 tanesi devlet, 4 tanesi ise vakıf üniversitesidir. Bu üniversiteler 35 farklı şehirde bulunmaktadır. Vakıf üniversitesileri 4 Kamu Yönetimi bölümüne tam burs vermektedir.

Kamu Yönetimi 2015 Taban Puanları

Şehir Üniversite Kontenjan Puan Açıklama
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 7 374.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
İstanbul Marmara Üniversitesi 40 365.000
İstanbul Marmara Üniversitesi 80 352.000 {"1":"Fransızca"}
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 95 343.000
Bursa Uludağ Üniversitesi 110 327.000
Antalya Akdeniz Üniversitesi 90 319.000
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 95 312.000 {"1":"İö"}
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 80 307.000
Konya Selçuk Üniversitesi 135 306.000
Erzurum Atatürk Üniversitesi 55 304.000
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 80 301.000
Bursa Uludağ Üniversitesi 110 297.000 {"1":"İö"}
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 65 295.000
İçel Mersin Üniversitesi 80 292.000
Antalya Akdeniz Üniversitesi 90 291.000 {"1":"İö"}
Edirne Trakya Üniversitesi 70 291.000
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 90 291.000
Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 120 288.000
Antalya Akdeniz Üniversitesi 1 284.000 {"1":"Kktc Uyruklu"}
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 80 281.000 {"1":"İö"}
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 130 279.000
Trabzon Avrasya Üniversitesi 5 279.000 {"1":"Tam Burslu"}
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 50 279.000
Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi 60 278.000
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 85 277.000
Ordu Ordu Üniversitesi 45 277.000
Konya Selçuk Üniversitesi 135 277.000 {"1":"İö"}
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 180 273.000
Erzurum Atatürk Üniversitesi 55 273.000 {"1":"İö"}
Kırklareli Kırklareli Üniversitesi 60 273.000
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 80 272.000
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 65 271.000 {"1":"İö"}
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 80 270.000 {"1":"İö"}
Nevşehir Nevşehir Üniversitesi 60 269.000
Uşak Uşak Üniversitesi 80 269.000
Şanlıurfa Şanlıurfa Harran Üniversitesi 75 269.000
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 60 269.000
Edirne Trakya Üniversitesi 70 269.000 {"1":"İö"}
Erzincan Erzincan Üniversitesi 60 269.000
Niğde Niğde Üniversitesi 80 267.000
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 100 267.000
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 90 267.000 {"1":"İö"}
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 100 266.000
Gaziantep Gaziantep Üniversitesi 50 266.000
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 100 265.000
Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 120 265.000 {"1":"İö"}
Adıyaman Adıyaman Üniversitesi 60 264.000
Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi 60 261.000 {"1":"İö"}
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 130 259.000 {"1":"İö"}
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 50 258.000 {"1":"İö"}
Ordu Ordu Üniversitesi 45 255.000 {"1":"İö"}
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 45 254.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 100 253.000 {"1":"İö"}
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 85 253.000 {"1":"İö"}
Uşak Uşak Üniversitesi 80 252.000 {"1":"İö"}
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 180 252.000 {"1":"İö"}
Tunceli Tunceli Üniversitesi 55 252.000
Kırklareli Kırklareli Üniversitesi 60 251.000 {"1":"İö"}
Niğde Niğde Üniversitesi 80 251.000 {"1":"İö"}
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 80 251.000 {"1":"İö"}
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 60 250.000 {"1":"İö"}
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 100 249.000 {"1":"İö"}
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 100 248.000 {"1":"İö"}
Erzincan Erzincan Üniversitesi 60 247.000 {"1":"İö"}
Adıyaman Adıyaman Üniversitesi 60 246.000 {"1":"İö"}
Tunceli Tunceli Üniversitesi 55 239.000 {"1":"İö"}
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 3 231.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
İstanbul İstanbul Üniversitesi 150 224.000 {"1":"Uzaktan Öğretim"}
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 221.000 {"1":"İngilizce","2":"Tam Burslu"}
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 5 0.000 {"1":"İngilizce","2":"Ücretli"}
Nevşehir Nevşehir Üniversitesi 55 0.000 {"1":"İö"}
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 19 0.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 0.000 {"1":"İngilizce","2":"Ücretli"}
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 60 0.000 {"1":"Uzaktan Öğretim"}
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 20 0.000 {"1":"İngilizce","2":"%50 Burslu"}
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1 0.000 {"1":"Kktc Uyruklu"}
Trabzon Avrasya Üniversitesi 15 0.000 {"1":"%50 Burslu"}
Bayburt Bayburt Üniversitesi 80 0.000 {"1":"İö"}
Trabzon Avrasya Üniversitesi 30 0.000 {"1":"Ücretli"}
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 10 0.000 {"1":"İngilizce","2":"%25 Burslu"}
Bayburt Bayburt Üniversitesi 80 0.000
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 0.000 {"1":"Kktc Uyruklu"}
GERİ