Sana ulaşalım


2018 tercih döneminde üniversitelerin sana ulaşıp bilgi vermelerini istiyorsan

Kamu Yönetimi

Bölüm Hakkında

Genel Bilgi ve Programın Amacı
Kamu Yönetimi bölümünün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerin toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini artırmaya, yönetim süreçlerini ve siyasal olayları derinlemesine kavramalarını sağlamaya ve analiz yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktadır.
Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Halkın dilek ve şikayetlerini dinler. Vali ve kaymakam konumunda olan kamu yöneticileri ise, bulundukları il ve ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludur. Resmi ve özel kurumların yönetim birimlerinde çalışan mezunlar, kanun ve yönetmeliklerin en uygun şekilde işlemesini sağlar, bu konuda ilgili personeli denetler.
Bölüm 4 ana bilim dalından oluşmaktadır:
1 - Siyaset ve Sosyal Bilimler
2 - Yönetim Bilimleri
3 - Hukuk Bilimleri
4 - Kentleşme ve Çevre Sorunları
Aranan Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenler düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihle ilgili alanlarda yetişmiş kişiler olmalıdırlar.
Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğretim süresi 4 yıldır. Yönetim ve Örgüt, Yönetim Bilimi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, İstatistik, Sosyal Psikoloji, Medya ve Kamuoyu, Siyaset Psikolojisi, İktisat, Makro Ekonomik Analiz, İktisadi Sistemler, Kalkınma ve Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İşletme, Yerel Yönetimler gibi dersler okutulmaktadır.
Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları
Mezunlara “Müfettiş”,“Kaymakam”,“Üst Kademe Yöneticisi” gibi unvanlar verilir. Mezunlar; kaymakam, idari hakim, bakanlıklarda uzman; KİT’ lerde,yatırımcı kuruluşlarda ve belediyelerde yönetici; teftiş kurullarında uzman ve müfettiş; Danıştay, Sayıştay ve Bölge İdari Mahkemeleri’nde idari personel ve yönetici; Dışişleri Bakanlığı’nda, mesleki memur ve idari memur; Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DİE gibi kuruluşlarda müfettiş; kamu bankalarıyla özel bankalarda müfettiş ve uzman; özel kuruluşlarda ve çok uluslu şirketlerde yönetici olarak çalışabilmektedirler. Bölümden mezun olanların sayısı çok fazla olduğu için yabancı dil bilmek ve yüksek lisans derecesine sahip olmak avantaj sağlamaktadır.

İstatistiki Bilgiler

Kamu Yönetimi bölümüne 2017 yılında toplam 28 üniversitede 2170 kontenjan açılmıştır. 28 üniversiteden 24 tanesi devlet, 4 tanesi ise vakıf üniversitesidir. Bu üniversiteler 27 farklı şehirde bulunmaktadır. Vakıf üniversitesileri 3 Kamu Yönetimi bölümüne tam burs vermektedir.

Kamu Yönetimi 2017 Taban Puanları

Şehir Üniversite Kontenjan Puan Açıklama
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 95 375
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 80 332
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 65 330
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 90 320
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 60 317
İçel Mersin Üniversitesi 80 316
Ordu Ordu Üniversitesi 55 312
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 307 İngilizce, Tam Burslu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 70 304
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 180 303
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 85 302
Nevşehir Nevşehir Üniversitesi 60 301
Uşak Uşak Üniversitesi 80 300
Gaziantep Gaziantep Üniversitesi 70 298
Niğde Niğde Üniversitesi 80 295
Şanlıurfa Şanlıurfa Harran Üniversitesi 80 294
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 100 294
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 100 292
Bayburt Bayburt Üniversitesi 90 282
Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi 60 274
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 7 244 İngilizce, Tam Burslu
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 39 214 İngilizce, %50 Burslu
Edirne Trakya Üniversitesi 70 0
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 8 0 İngilizce, Ücretli
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 7 0 İngilizce, %50 Burslu
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 80 0
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 10 0 İngilizce, %25 Burslu
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 14 0 İngilizce, %50 Burslu
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 6 0 İngilizce, %75 Burslu
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 6 0 İngilizce, Tam Burslu
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 100 0
Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 120 0
Adıyaman Adıyaman Üniversitesi 60 0
Erzurum Atatürk Üniversitesi 60 0
yakın doğu üniversitesi