Sana ulaşalım


2016 tercih döneminde üniversitelerin sana ulaşıp bilgi vermelerini istiyorsan

Kamu Yönetimi

Bölüm Hakkında

Genel Bilgi ve Programın Amacı
Kamu Yönetimi bölümünün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerin toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini artırmaya, yönetim süreçlerini ve siyasal olayları derinlemesine kavramalarını sağlamaya ve analiz yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktadır.
Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Halkın dilek ve şikayetlerini dinler. Vali ve kaymakam konumunda olan kamu yöneticileri ise, bulundukları il ve ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludur. Resmi ve özel kurumların yönetim birimlerinde çalışan mezunlar, kanun ve yönetmeliklerin en uygun şekilde işlemesini sağlar, bu konuda ilgili personeli denetler.
Bölüm 4 ana bilim dalından oluşmaktadır:
1 - Siyaset ve Sosyal Bilimler
2 - Yönetim Bilimleri
3 - Hukuk Bilimleri
4 - Kentleşme ve Çevre Sorunları
Aranan Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenler düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihle ilgili alanlarda yetişmiş kişiler olmalıdırlar.
Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğretim süresi 4 yıldır. Yönetim ve Örgüt, Yönetim Bilimi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, İstatistik, Sosyal Psikoloji, Medya ve Kamuoyu, Siyaset Psikolojisi, İktisat, Makro Ekonomik Analiz, İktisadi Sistemler, Kalkınma ve Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İşletme, Yerel Yönetimler gibi dersler okutulmaktadır.
Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları
Mezunlara “Müfettiş”,“Kaymakam”,“Üst Kademe Yöneticisi” gibi unvanlar verilir. Mezunlar; kaymakam, idari hakim, bakanlıklarda uzman; KİT’ lerde,yatırımcı kuruluşlarda ve belediyelerde yönetici; teftiş kurullarında uzman ve müfettiş; Danıştay, Sayıştay ve Bölge İdari Mahkemeleri’nde idari personel ve yönetici; Dışişleri Bakanlığı’nda, mesleki memur ve idari memur; Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DİE gibi kuruluşlarda müfettiş; kamu bankalarıyla özel bankalarda müfettiş ve uzman; özel kuruluşlarda ve çok uluslu şirketlerde yönetici olarak çalışabilmektedirler. Bölümden mezun olanların sayısı çok fazla olduğu için yabancı dil bilmek ve yüksek lisans derecesine sahip olmak avantaj sağlamaktadır.

İstatistiki Bilgiler

Kamu Yönetimi bölümüne 2016 yılında toplam 39 üniversitede 5730 kontenjan açılmıştır. 39 üniversiteden 35 tanesi devlet, 4 tanesi ise vakıf üniversitesidir. Bu üniversiteler 35 farklı şehirde bulunmaktadır. Vakıf üniversitesileri 4 Kamu Yönetimi bölümüne tam burs vermektedir.

Kamu Yönetimi 2016 Taban Puanları

Şehir Üniversite Kontenjan Puan Açıklama
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 7 374 İngilizce, Tam Burslu
İstanbul Marmara Üniversitesi 40 365
İstanbul Marmara Üniversitesi 80 352 Fransızca
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 95 343
Bursa Uludağ Üniversitesi 110 327
Antalya Akdeniz Üniversitesi 90 319
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 95 312 İö
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 80 307
Konya Selçuk Üniversitesi 135 306
Erzurum Atatürk Üniversitesi 55 304
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 80 301
Bursa Uludağ Üniversitesi 110 297 İö
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 65 295
İçel Mersin Üniversitesi 80 292
Antalya Akdeniz Üniversitesi 90 291 İö
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 90 291
Edirne Trakya Üniversitesi 70 291
Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 120 288
Antalya Akdeniz Üniversitesi 1 284 Kktc Uyruklu
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 80 281 İö
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 130 279
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 50 279
Trabzon Avrasya Üniversitesi 5 279 Tam Burslu
Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi 60 278
Konya Selçuk Üniversitesi 135 277 İö
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 85 277
Ordu Ordu Üniversitesi 45 277
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 180 273
Erzurum Atatürk Üniversitesi 55 273 İö
Kırklareli Kırklareli Üniversitesi 60 273
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 80 272
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 65 271 İö
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 80 270 İö
Nevşehir Nevşehir Üniversitesi 60 269
Uşak Uşak Üniversitesi 80 269
Şanlıurfa Şanlıurfa Harran Üniversitesi 75 269
Erzincan Erzincan Üniversitesi 60 269
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 60 269
Edirne Trakya Üniversitesi 70 269 İö
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 100 267
Niğde Niğde Üniversitesi 80 267
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 90 267 İö
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 100 266
Gaziantep Gaziantep Üniversitesi 50 266
Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 120 265 İö
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 100 265
Adıyaman Adıyaman Üniversitesi 60 264
Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi 60 261 İö
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 130 259 İö
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 50 258 İö
Ordu Ordu Üniversitesi 45 255 İö
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 45 254 İngilizce, %50 Burslu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 85 253 İö
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 100 253 İö
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 180 252 İö
Uşak Uşak Üniversitesi 80 252 İö
Tunceli Tunceli Üniversitesi 55 252
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 80 251 İö
Niğde Niğde Üniversitesi 80 251 İö
Kırklareli Kırklareli Üniversitesi 60 251 İö
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 60 250 İö
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 100 249 İö
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 100 248 İö
Erzincan Erzincan Üniversitesi 60 247 İö
Adıyaman Adıyaman Üniversitesi 60 246 İö
Tunceli Tunceli Üniversitesi 55 239 İö
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 3 231 İngilizce, Tam Burslu
İstanbul İstanbul Üniversitesi 150 224 Uzaktan Öğretim
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 221 İngilizce, Tam Burslu
Trabzon Avrasya Üniversitesi 15 0 %50 Burslu
Trabzon Avrasya Üniversitesi 30 0 Ücretli
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 10 0 İngilizce, %25 Burslu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 60 0 Uzaktan Öğretim
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 5 0 İngilizce, Ücretli
Nevşehir Nevşehir Üniversitesi 55 0 İö
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 19 0 İngilizce, %50 Burslu
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1 0 Kktc Uyruklu
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 0 İngilizce, Ücretli
Bayburt Bayburt Üniversitesi 80 0 İö
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 20 0 İngilizce, %50 Burslu
Bayburt Bayburt Üniversitesi 80 0
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 0 Kktc Uyruklu
yakın doğu üniversitesi