Yabancı Dil Öğren!


İspanyolca öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. İspanyol öğretmenden hızlı ve kolay bir şekilde yabancı dilini geliştirmek istiyorsan bize ulaş.
+90 (533) 840 43 83

Kamu Yönetimi

Bölüm Hakkında

Genel Bilgi ve Programın Amacı
Kamu Yönetimi bölümünün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerin toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini artırmaya, yönetim süreçlerini ve siyasal olayları derinlemesine kavramalarını sağlamaya ve analiz yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktadır.
Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Halkın dilek ve şikayetlerini dinler. Vali ve kaymakam konumunda olan kamu yöneticileri ise, bulundukları il ve ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludur. Resmi ve özel kurumların yönetim birimlerinde çalışan mezunlar, kanun ve yönetmeliklerin en uygun şekilde işlemesini sağlar, bu konuda ilgili personeli denetler.
Bölüm 4 ana bilim dalından oluşmaktadır:
1 - Siyaset ve Sosyal Bilimler
2 - Yönetim Bilimleri
3 - Hukuk Bilimleri
4 - Kentleşme ve Çevre Sorunları
Aranan Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenler düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihle ilgili alanlarda yetişmiş kişiler olmalıdırlar.
Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler
Öğretim süresi 4 yıldır. Yönetim ve Örgüt, Yönetim Bilimi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, İstatistik, Sosyal Psikoloji, Medya ve Kamuoyu, Siyaset Psikolojisi, İktisat, Makro Ekonomik Analiz, İktisadi Sistemler, Kalkınma ve Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İşletme, Yerel Yönetimler gibi dersler okutulmaktadır.
Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları
Mezunlara “Müfettiş”,“Kaymakam”,“Üst Kademe Yöneticisi” gibi unvanlar verilir. Mezunlar; kaymakam, idari hakim, bakanlıklarda uzman; KİT’ lerde,yatırımcı kuruluşlarda ve belediyelerde yönetici; teftiş kurullarında uzman ve müfettiş; Danıştay, Sayıştay ve Bölge İdari Mahkemeleri’nde idari personel ve yönetici; Dışişleri Bakanlığı’nda, mesleki memur ve idari memur; Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DİE gibi kuruluşlarda müfettiş; kamu bankalarıyla özel bankalarda müfettiş ve uzman; özel kuruluşlarda ve çok uluslu şirketlerde yönetici olarak çalışabilmektedirler. Bölümden mezun olanların sayısı çok fazla olduğu için yabancı dil bilmek ve yüksek lisans derecesine sahip olmak avantaj sağlamaktadır.

İstatistiki Bilgiler

Kamu Yönetimi bölümüne 2017 yılında toplam 35 üniversitede 2688 kontenjan açılmıştır. 35 üniversiteden 31 tanesi devlet, 4 tanesi ise vakıf üniversitesidir. Bu üniversiteler 33 farklı şehirde bulunmaktadır. Vakıf üniversitesileri 0 Kamu Yönetimi bölümüne tam burs vermektedir.

Kamu Yönetimi 2017 Taban Puanları

Şehir Üniversite Kontenjan Puan Açıklama
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 6 180 İngilizce , %75  Burslu
Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi 50 180
Niğde Niğde Üniversitesi 80 180
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 6 180 İngilizce , Tam  Burslu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 85 180
Konya Selçuk Üniversitesi 130 180
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 10 180 İngilizce , %25  Burslu
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 180 Kktc Uyruklu
Edirne Trakya Üniversitesi 70 180
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 180 180
Uşak Uşak Üniversitesi 80 180
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 100 180
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 180 İngilizce , Ücretli
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 80 180
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 80 180
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 50 180
İstanbul Marmara Üniversitesi 80 180 Fransızca
Antalya Akdeniz Üniversitesi 90 180
İçel Mersin Üniversitesi 80 180
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 17 180 İngilizce , %50  Burslu
Erzurum Atatürk Üniversitesi 60 180
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 90 180
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 7 180 İngilizce , %50  Burslu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 65 180
Ordu Ordu Üniversitesi 45 180
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 45 180 İngilizce , %50  Burslu
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 90 180
Şanlıurfa Şanlıurfa Harran Üniversitesi 80 180
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 70 180
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 95 180
Tunceli Tunceli Üniversitesi 40 180
Gaziantep Gaziantep Üniversitesi 60 180
Kktc Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 180 İngilizce , Tam  Burslu
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 100 180
Adıyaman Adıyaman Üniversitesi 60 180
Kırklareli Kırklareli Üniversitesi 60 180
Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi 60 180
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 100 180
Antalya Akdeniz Üniversitesi 1 180 Kktc Uyruklu
Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 120 180
Kktc Lefke Avrupa Üniversitesi 7 180 İngilizce , Tam  Burslu
Bayburt Bayburt Üniversitesi 90 180
Nevşehir Nevşehir Üniversitesi 60 180
yakın doğu üniversitesi