Sana ulaşalım


2016 tercih döneminde üniversitelerin sana ulaşıp bilgi vermelerini istiyorsan

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Tarihçe

Üniversite, 30 Eylül 1995 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasında Tercih Robotuİzmir'de imzalanan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına dair görüşülen anlaşmanın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasından sonra 1998 yılında eğitim-öğretime açılmıştır.Üniversite bünyesinde; Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi bulunmaktadır.

Üniversite'nin Bulunduğu Şehir Hakkında

Kazakistan toprakları bütün Türklerin anayurdu olarak bilinen Türkistan Coğrafyası’nda en geniş alana sahiptir. İpek Yolu başta olmak üzere kültür turizmi için önemli Tercih Robotuyerler vardır. Kazakistan’a Batı Avrupa ile Amerika'dan, Güneybatı Asya halklarından çokça turistler gelmektedir. Kazakistan’ın zengin tabiatı ve halkın tarihi-medeniyeti gelen turistlerin ilgisini çekmektedir. Almatı, Doğu Kazakistan, Karagandı, Pavlodar, Güney Kazakistan bölgelerinde çok sayıda turistik firmalar bulunmaktadır. Kazakistan; Taraz, İpek Yolu güzergahındaki bir şehir olması yönüyle önemli bir konuma sahiptir. Bu yönleriyle kent kültür ve tabiat turizminin uğrak yeridir. Aslan Baba türbesi, Ahmed Yesevi türbesi hususi gidilen tarihi, dini mekanlardır. Türkistan Kazakistan ülkesinin 2000 yılında restore edilen bir şehridir . Ünlü Türk düşünürü ve Türk dünyasının ortak atası kabul edilen Ahmet Yesevinin yaşadığı ve türbesinin bulunduğu, 100 bin nüfusuyla büyümeye devam eden bir şehirdir. Bişkek,Kırgızistan'ın başkentidir. 1878 yılında kurulan kentte, 2004 sayımına göre 866.300 kişi yaşar. Kent, Sovyetler Birliği döneminde (1926-1991 arasında), Bolşevik askeri önderlerinden Mihail Frunze'nin anısına Frunze adıyla anılmıştır. Bişkek, geniş yolların, mermer devlet yapılarının, Sovyetler Birliği biçeminde apartman bloklarının bir arada bulunduğu bir kenttir. Kent, bir satranç tahtası biçiminde tasarlanmış olup, sokakların çoğunun iki yanında ağaçları sulama amaçlı dar arklar bulunur. Bu yolla sulanan ağaçlar, yazları sıcakta gölgelik görevi gördükleri gibi, kenti de güzelleştirirler. İpek Yolu üzerinde bulunan ve kervanların dinlenme yeri olan yörede, 1825'de Özbek hanı Kokhand bir kale yaptırdı. Ruslar 1862'de kaleyi yakıp yıkarak bölgeyi de ele geçirdiler. Önceleri kalenin yerini garnizon olarak kullanan Ruslar, zamanla kenti geliştirip Pişpek olarak adlandırdıktan sonra Rus köylülerine verimli topraklar verip onların bölgeye yerleşmelerini özendirdiler. 1926'da kent yeni kurulan Kırgız Sovyet Cumhuriyetinin başkenti oldu. Yine 1926'da kentin adı, Rus devrimlerinde önemli roller oynamış, Lenin'nin yakın arkadaşı ve Bişkek doğumlu Mikhail Frunze'nin anısına Frunze olarak değiştirildi.

Burs ve Yurt Olanakları

Tercih RobotuBURS OLANAKLARI: Üniversite bünyesinde öğrencilere üç tür burs verilmektedir. Bu burslar aşağıda belirtildiği gibidir.Giriş Kontenjanı Bursu1: Manas Üniversite sınavı sonuçlarına göre üniversiteye kabul edilenler arasında, her bir puan türünde ilk üçe giren ve üniversiteye kayıt olan öğrencilere, hazırlık sınıfı süresince ve birinci sınıfın ilk yarıyılında verilen; ve birinci sınıfın ikinci yarıyılından başlayarak genel not ortalaması en az 3.00 ve üstü olan öğrencilere verilen burslardır. Kırgızistan Cumhuriyeti Öğrenci Seçme Sınavı (GRANT) ile Üniversiteye ilk elli kişi ve ikinci elli kişi arasında bulunanlara verilen burstur. Bu öğrencilerden Üniversiteye kayıt olanlara, hazırlık sınıfı süresince ve birinci sınıfın ilk yarıyılında verilen; ve birinci sınıfın ikinci yarıyılından başlayarak genel not ortalaması en az 3.00 ve üstü olan öğrencilere verilen burslardır. Akademik Başarı Bursu: Birinci sınıfın ikinci yarıyılında başlayan ve her yarıyılın sonunda, öğrencilerin akademik performansları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre verilen burstur. Gereksinim Bursu: Bu bursun amacı, öğrencilerin zorunlu giderlerinin bir kısmını karşılamaktır. YURT OLANAKLARI: Manas Üniversitesi Öğrenci Yurtları, barınma hizmeti vermenin yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönlerden kendilerini geliştirmeleri için de çeşitli imkanlara sahiptir. Bu amaçla, Öğrenci Yurtları bünyesinde sık sık çeşitli etkinlikler yapılmakta, eğlence programları, anma ve kutlamalar, bilgilendirme toplantıları, inceleme ve piknik gezileriyle çeşitli sportif müsabakalar tertiplenmektedir. Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Cal Kampüsü içerisinde yer alan Öğrenci Yurtları yönetici lojmanlarının yanındadır. İki bloktan oluşan yurtların bir bölümü erkek, diğer bölümü kız öğrenci yurdudur. Her iki yurdun kapasitesi de 300 öğrencidir. Öğrenciler 4, 6, 8 ve 10’ar kişilik odalarda kalmaktadırlar. Her odaya ait banyo ve tuvalet mevcuttur. Yurtlarda barınma ücreti öğrencilerin ekonomik güçleri düşünülerek çok düşük tutulmuştur. Öğrenciler, barınma ücreti olarak ayda sadece 2 ABD Doları ödemekte ve yurtlarda sunulan diğer hizmetler için ayrıca ücret alınmamaktadır. Fakir öğrencilere her sabah ücretsiz olarak kahvaltı verilmekte, yine bu öğrencilerin bazıları, Yurt ve Kampüs içerisinde çeşitli birimlerde basit işlerde çalıştırılmak suretiyle kendilerine ücret ödenmektedir.

Spor Olanakları

Öğrencilerin sosyal hayatının daha Tercih Robotuetkin ve faydalı geçirmesi ve bedenlerinin sağlıklı olması için Spor koordinatörlüğü tarafından spor yarışmaları düzenlenmektedir. Öğrencilerin sadece teorik bilgi sahibi değil pratik bilgilere de kavuşabilmesi için konferanslarda düzenlenir.

Kültürel Etkinlikler

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphanesi 1998 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Fen bilimleri, mühendislik, yabancı diller, güzel Tercih Robotusanatlar, spor, sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili konularda bilgi kaynaklarına erişimi sağlayarak, araştırmacıların ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Kütüphane ayrıca elektronik bilgi kaynakların ve elektronik kataloğun web üzerinden de hizmeti sunabilmektedir.

Sağlık İmkanları

2001 yılının başında kurulmuş olan Tercih Robotuüniversite sağlık merkezinde her öğrenci, akademik ve idari personel bölümünden sevk kağıdı ile geldiklerinde her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Hastane tedavisi gerektiren öğrenciler üniversiteye ait özel ambulansla ilgili hastaneye doktor ve sağlık personeli kontrolünde sevk edilmektedir. Üniversitenin Kırgızistan Hükümeti nezdinde yaptığı bir anlaşma ile öğrenciler kırgız vatandaşlarına sağlanan haklardan yararlanabilmektedir.

Web Sayfası ve Telefon Numaraları

İnternet Adresi: www.manas.edu.kg Telefon: +996 (312) 541941

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hakkındaki Düşünceler ve Sorular

Konumu:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bölümleri ve 2016 Taban Puanları

Bölüm Kontenjan Puan Türü Puan Açıklama
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık 5 TM-3 350.000
İslam Bilimleri 7 YGS-4 329.000
Tarih 5 TS-2 291.000
Radyo, Televizyon Ve Sinema 10 TS-1 272.000
Gazetecilik 10 TS-1 261.000
Doğu Dilleri 10 DIL-3 257.000 Çin Dili Ve Edebiyatı
Türkoloji 15 TS-2 257.000
Turizm Ve Otel İşletmeciliği 5 YGS-6 256.000
Veteriner Fakültesi 5 MF-3 248.000
Mütercim-Tercümanlık 8 DIL-3 247.000 Türkçe-Rusça
Doğu Dilleri 10 DIL-3 244.000 Rus Dili Ve Edebiyatı
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık 10 TS-1 244.000
Uluslararası İlişkiler 8 TM-2 228.000
Felsefe 5 TM-3 227.000
Sosyoloji 5 TM-3 227.000
Bahçe Ve Tarla Bitkileri 3 MF-2 0.000
Batı Dilleri 5 DIL-1 0.000 İngiliz Dili Ve Edebiyatı
Bilgisayar Mühendisliği 5 MF-4 0.000
Bitki Koruma 3 MF-2 0.000
Biyoloji 5 MF-2 0.000
Çevre Mühendisliği 3 MF-4 0.000
Finans Ve Bankacılık 8 TM-1 0.000
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları 5 YGS-4 0.000
Gıda Mühendisliği 3 MF-4 0.000
İktisat 8 TM-1 0.000
İşletme 8 TM-1 0.000
Kimya Mühendisliği 5 MF-4 0.000
Matematik 5 MF-1 0.000
Mütercim-Tercümanlık 3 DIL-3 0.000 Kırgızca-Türkçe
yakın doğu üniversitesi