Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Tarihçe

Üniversite, 30 Eylül 1995 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasında İzmir'de imzalanan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek şehrinde Tercih RobotuKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına dair görüşülen anlaşmanın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasından sonra 1998 yılında eğitim-öğretime açılmıştır.Üniversite bünyesinde; Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi bulunmaktadır.

  Üniversite'nin Bulunduğu Şehir Hakkında

  Kazakistan toprakları bütün Türklerin anayurdu olarak bilinen Türkistan Coğrafyası’nda en geniş alana sahiptir. İpek Yolu başta olmak üzere kültür turizmi için önemli yerler vardır. Kazakistan’a Batı Avrupa ile Amerika'dan, Güneybatı Asya halklarından çokça turistler gelmektedir. Kazakistan’ın zengin tabiatı ve halkın tarihi-medeniyeti gelen turistlerin ilgisini çekmektedir. Almatı, Doğu Kazakistan, Karagandı, Pavlodar, Güney Kazakistan bölgelerinde çok sayıda turistik firmalar bulunmaktadır. Kazakistan; Taraz, İpek Yolu güzergahındaki bir şehir olması yönüyle önemli bir konuma sahiptir. Bu yönleriyle kent kültür ve tabiat turizminin uğrak yeridir. Aslan Baba türbesi, Ahmed Yesevi türbesi hususi gidilen tarihi, dini mekanlardır. Türkistan Kazakistan ülkesinin 2000 yılında restore edilen bir şehridir . Ünlü Türk düşünürü ve Türk dünyasının ortak atası kabul edilen Ahmet Yesevinin yaşadığı ve türbesinin bulunduğu, 100 bin nüfusuyla büyümeye devam eden bir şehirdir. Bişkek,Kırgızistan'ın başkentidir. 1878 yılında kurulan kentte, 2004 sayımına göre 866.300 kişi yaşar. Kent, Sovyetler Birliği döneminde (1926-1991 arasında), Bolşevik askeri önderlerinden Mihail Frunze'nin anısına Frunze adıyla anılmıştır. Bişkek, geniş yolların, mermer devlet yapılarının, Sovyetler Birliği biçeminde apartman bloklarının bir arada bulunduğu bir kenttir. Kent, bir satranç tahtası biçiminde tasarlanmış olup, sokakların çoğunun iki yanında ağaçları sulama amaçlı dar arklar bulunur. Bu yolla sulanan ağaçlar, yazları sıcakta gölgelik görevi gördükleri gibi, kenti de güzelleştirirler. İpek Yolu üzerinde bulunan ve kervanların dinlenme yeri olan yörede, 1825'de Özbek hanı Kokhand bir kale yaptırdı. Ruslar 1862'de kaleyi yakıp yıkarak bölgeyi de ele geçirdiler. Önceleri kalenin yerini garnizon olarak kullanan Ruslar, zamanla kenti geliştirip Pişpek olarak adlandırdıktan sonra Rus köylülerine verimli topraklar verip onların bölgeye yerleşmelerini özendirdiler. 1926'da kent Tercih Robotuyeni kurulan Kırgız Sovyet Cumhuriyetinin başkenti oldu. Yine 1926'da kentin adı, Rus devrimlerinde önemli roller oynamış, Lenin'nin yakın arkadaşı ve Bişkek doğumlu Mikhail Frunze'nin anısına Frunze olarak değiştirildi.

  Burs ve Yurt Olanakları

  BURS OLANAKLARI: Üniversite bünyesinde öğrencilere üç tür burs verilmektedir. Bu burslar aşağıda belirtildiği gibidir.Giriş Kontenjanı Bursu1: Manas Üniversite sınavı sonuçlarına göre üniversiteye kabul edilenler arasında, her bir puan türünde ilk üçe giren ve üniversiteye kayıt olan öğrencilere, hazırlık sınıfı süresince ve birinci sınıfın ilk yarıyılında verilen; ve birinci sınıfın ikinci yarıyılından başlayarak genel not ortalaması en az 3.00 ve üstü olan öğrencilere verilen burslardır. Kırgızistan Cumhuriyeti Öğrenci Seçme Sınavı (GRANT) ile Üniversiteye ilk elli kişi ve ikinci elli kişi arasında bulunanlara verilen burstur. Bu öğrencilerden Üniversiteye kayıt olanlara, hazırlık sınıfı süresince ve birinci sınıfın ilk yarıyılında verilen; ve birinci sınıfın ikinci yarıyılından başlayarak genel not ortalaması en az 3.00 ve üstü olan öğrencilere verilen burslardır. Akademik Başarı Bursu: Birinci sınıfın ikinci yarıyılında başlayan ve her yarıyılın sonunda, öğrencilerin akademik performansları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre verilen burstur. Gereksinim Bursu: Bu bursun amacı, öğrencilerin zorunlu giderlerinin bir kısmını karşılamaktır. YURT OLANAKLARI: Manas Üniversitesi Öğrenci Yurtları, barınma hizmeti vermenin yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönlerden kendilerini geliştirmeleri için de çeşitli imkanlara sahiptir. Bu amaçla, Öğrenci Yurtları bünyesinde sık sık çeşitli etkinlikler yapılmakta, eğlence programları, anma ve kutlamalar, bilgilendirme toplantıları, inceleme ve piknik gezileriyle çeşitli sportif müsabakalar tertiplenmektedir. Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Cal Kampüsü içerisinde yer alan Öğrenci Yurtları yönetici lojmanlarının yanındadır. İki bloktan oluşan yurtların bir bölümü erkek, diğer bölümü kız öğrenci yurdudur. Her iki yurdun kapasitesi de 300 öğrencidir. Öğrenciler 4, 6, 8 ve 10’ar kişilik odalarda kalmaktadırlar. Her odaya ait banyo ve tuvalet mevcuttur. Yurtlarda barınma ücreti öğrencilerin ekonomik güçleri düşünülerek çok düşük tutulmuştur. Öğrenciler, barınma ücreti olarak ayda sadece 2 ABD Tercih RobotuDoları ödemekte ve yurtlarda sunulan diğer hizmetler için ayrıca ücret alınmamaktadır. Fakir öğrencilere her sabah ücretsiz olarak kahvaltı verilmekte, yine bu öğrencilerin bazıları, Yurt ve Kampüs içerisinde çeşitli birimlerde basit işlerde çalıştırılmak suretiyle kendilerine ücret ödenmektedir.

  Spor Olanakları

  Öğrencilerin sosyal hayatının daha etkin ve faydalı geçirmesi ve bedenlerinin sağlıklı olması için Spor koordinatörlüğü tarafından spor yarışmaları düzenlenmektedir. Öğrencilerin sadece teorik bilgi sahibi değil pratik bilgilere de kavuşabilmesi için konferanslarda Tercih Robotudüzenlenir.

  Kültürel Etkinlikler

  Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphanesi 1998 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Fen bilimleri, mühendislik, yabancı diller, güzel sanatlar, spor, sosyal ve beşeri bilimler ile Tercih Robotuilgili konularda bilgi kaynaklarına erişimi sağlayarak, araştırmacıların ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Kütüphane ayrıca elektronik bilgi kaynakların ve elektronik kataloğun web üzerinden de hizmeti sunabilmektedir.

  Sağlık İmkanları

  Tercih Robotu2001 yılının başında kurulmuş olan üniversite sağlık merkezinde her öğrenci, akademik ve idari personel bölümünden sevk kağıdı ile geldiklerinde her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Hastane tedavisi gerektiren öğrenciler üniversiteye ait özel ambulansla ilgili hastaneye doktor ve sağlık personeli kontrolünde sevk edilmektedir. Üniversitenin Kırgızistan Hükümeti nezdinde yaptığı bir anlaşma ile öğrenciler kırgız vatandaşlarına sağlanan haklardan yararlanabilmektedir.

  Web Sayfası ve Telefon Numaraları

  İnternet Adresi: www.manas.edu.kg

  Telefon: +996 (312) 541941

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hakkındaki Düşünceler ve Sorular

  Konumu:

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bölümleri ve 2015 Taban Puanları

  Fakülte Bölüm Kontenjan Puan Türü Puan Açıklama
  Edebiyat Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 5 TM-3 364.465
  İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri 5 YGS-4 327.956
  Fen Fakültesi Matematik 5 MF-1 316.594
  Edebiyat Fakültesi Tarih 5 TS-2 284.022
  İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 10 TS-1 273.497
  İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 10 TS-1 272.708
  Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 5 TM-3 267.781
  Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 5 YGS-6 262.342
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 5 TM-2 261.132
  Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri 10 DİL-3 254.812 Rus Dili ve Edebiyatı
  Edebiyat Fakültesi Türkoloji 15 TS-2 253.054
  Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri 10 DİL-3 245.896 Çin Dili ve Edebiyatı
  İletişim Fakültesi Gazetecilik 10 TS-1 243.679
  Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi 5 MF-3 241.546
  Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri 5 DİL-1 238.782 İngiliz Dili ve Edebiyatı
  Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık 15 DİL-3 236.138 Türkçe-Rusça
  Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 5 YGS-6 235.926
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık 5 TM-1 234.183
  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 5 MF-4 226.495
  Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 5 MF-4 226.363
  Edebiyat Fakültesi Felsefe 5 TM-3 222.696
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 5 TM-1 221.254
  Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 5 MF-4 219.528
  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 5 MF-4 217.913
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 5 TM-1 217.367
  Ziraat Fakültesi Bahçe ve Tarla Bitkileri 5 MF-2
  Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 5 MF-2
  GERİ